Danken voor de oogst in de brede zin van het woord, niet alleen voor agrariërs. Al vele jaren geven we er binnen onze parochie vorm aan, de kerken mooi versierd met bloemen, planten, en andere agrarische producten. Maar hoe is het gevoel dit jaar. Kwekers worden getroffen door de energiecrisis, boeren voelen de spanningen rondom de stikstof crisis. De toekomst is geen vaste grond meer onder je voeten. Is er dan nog iets om voor te danken in deze onzekere tijden. Een vraag om tijdens de oogstdankviering van 22 en 23 oktober bij stil te staan. We hopen dat u in de gelegenheid bent om deel te nemen.