De afgelopen maanden hebben uitgewezen dat het steeds moeilijker wordt om voor een Avondwake, Uitvaart of een andere speciale gelegenheid voldoende zangers of zangeressen op de been te krijgen. In deze periode hebben we gelukkig regelmatig een beroep kunnen doen op de Cantors. Voor de cantors betekent dit een te zware belasting, zij zijn doorgaans maar met 3 of 4 personen. Om te voorkomen dat we parochianen en nabestaanden moeten teleurstellen, hebben we een plan.

Het voorstel is om een poule maken van zangers en zangeressen die de mogelijkheid en tijd hebben om bij een van deze vieringen te zingen. De vertegenwoordigers van de koren gaan een map samenstellen van liederen die geschikt zijn voor deze vieringen. Natuurlijk kan het voorkomen dat een parochiaan of de nabestaanden andere wensen hebben. Indien mogelijk geven we natuurlijk gehoor aan die wensen. Voordat we echter actief worden gaan we eerst een paar keer oefenen om te kijken hoe het bijvoorbeeld zit met de kleurklanken etc. Manon ter Steege heeft aangeboden dit proces te begeleiden. Op dit moment gaan we er vanuit dat we, gezien de voorbereidingen van de afzonderlijke koren voor de aankomende feestdagen, we medio januari 2023 kunnen starten. Sta je open voor een nieuwe uitdaging, zing je graag, heb je tijd en gelegenheid en wil je je inzetten voor onze parochie of heb je (meer) noten op je zang stuur dan een mailtje naar kfransen@casema.nl.