Inmiddels ligt 2022 alweer bijna 9 maanden achter ons. En de Actie Kerkbalans 2022 loopt ook al weer ruim een halfjaar. Medio september hebben we wij al ruim €42.000 aan bijdragen ontvangen. Daarmee lopen we gelijk op met onze begroting. Over het jaar 2021 was de totale opbrengst ruim € 43.500 en dat hopen wij ook dit jaar aan opbrengst op te halen, liefst nog wat meer. Dus we hebben nog een stukje te gaan, zowel in opbrengst als is tijd. Dit geeft aan dat wij al heel veel vrijwillige bijdragen hebben ontvangen, waarvoor wij dankbaar zijn. En nog komen er regelmatig bedragen binnen. Wij zijn er van overtuigd dat wij met uw bijdrage ons streefbedrag gaan behalen. In de folder, die u bij de Actie Kerkbalans 2022 heeft ontvangen, hebben wij al aangegeven hoe belangrijk uw bijdrage is voor onze lokale kerkgemeenschap. Bedankt als u al een bijdrage hebt overgemaakt.. En als u dat nog niet heeft gedaan willen wij u vragen “vergeet Uw kerkgemeenschap niet”.