Op 2 oktober is er een KinderWoordDienst tijdens de viering van 9.15 uur. We gaan dan verder waar we 18 september gebleven zijn.

Kinderen vanaf groep 1 van de basisschool, vanaf 4 jaar, zijn van harte welkom. Deze bijeenkomsten zijn voorbereid voor kinderen die in groep 1 t/m 5 van de basisschool zitten.

We hopen natuurlijk dat heel veel kinderen mee komen doen.

Helaas kan de Gezinsviering die we in oktober gepland hadden niet doorgaan. Er is die dag om 10 uur een oecumenische viering in onze kerk. Tijdens deze viering is er wel een KinderWoordDientst.

Noteer alvast 13 november in uw agenda. Dan is er om 9.15 uur een gezinsviering in Nieuwkoop. De Horizon zal dan voor en met ons zingen.

Werkgroep KinderWoordDienst

Werkgroep GezinsVieringen