10 x per jaar ontvangt u het blad Samenstromen, een mooi vormgegeven parochieblad voor de hele Clara en Franciscusparochie. In principe ontvangt u dit blad gratis, maar toch ontvangt u één keer per jaar een verzoek om een vrijwillige bijdrage voor de Samenstromen.
Als alle ontvangers van het blad een bijdrage van € 12,50 zouden willen geven, zou dat de kosten enorm beperken. Lag het wel in uw bedoeling om dit bedrag over te maken, maar bent u er nog niet aan toegekomen, wilt u dat dan alsnog doen?
Dank u wel!