Zoals elk jaar is door veel parochianen een bijdrage toegezegd voor de actie Kerkbalans. Van de meeste mensen is deze bijdrage ook al door ons ontvangen, maar nog niet iedereen heeft eraan gedacht om het even te regelen. Mogen wij u vragen om de administratie er nog eens op na te gaan en, als u het nog niet gedaan heeft, alsnog uw bijdrage over te maken?
Dank u wel!