Als wij kijken naar de pastorale zorg in de verzorgingshuizen, dan mogen wij ons gelukkig prijzen dat juist de regelmatige vieringen in de Aarhoeve goed geregeld zijn. In de oude Aarhoeve was hiervoor een kapel beschikbaar, hoofdzakelijk voor Rooms Katholieke diensten. In de nieuwe Aarhoeve, en bij de bewoners van Novitas, Veritas en Civitas zijn in de loop van de tijd ook bewoners gekomen met een Protestants-Christelijke achtergrond. Daarom is er naast een Rooms Katholieke viering ook een Protestants- Christelijke viering gekomen. In beide vieringen vallen alle verschillen weg, vinden de bewoners troost en kracht en de waardering ervoor is groot. In de corona-tijd waren er geen vieringen, heel verdrietig voor de bewoners. Jammer was ook dat in die tijd de vaste organist met zijn werkzaamheden stopte en het bestaande orgel, het was zijn eigendom, heeft verkocht. Gelukkig hebben wij thans de vieringen kunnen hervatten, de eerste zaterdag in de maand een Rooms Katholieke Eucharistieviering en de derde zaterdag in de maand een Protestants Christelijke viering. Voor de ondersteuning van de liederen werd gebruik gemaakt van een verouderd keyboard waarvan verschillende registers niet meer werkte. In onze zoektocht naar een vervangend instrument zijn wij geconfronteerd met hoge kosten. Gelukkig hebben wij een mooi instrument kunnen vinden waarvan de kosten zijn betaald door de Lokale Caritas Werkgroep van de Langeraarse H. Adrianus Parochie. Een prachtig gebaar waarvoor wij heel hartelijk dank zeggen namens alle bewoners van de Aarhoeve, Novitas, Veritas en Civitas. Heel veel dank ook van: Pastoraatsgroep Aarhoeve,

Cees van der Vlugt