Het zal u de afgelopen tijd niet ontgaan zijn. Onze dorpskern huisvest momenteel een aantal tijdelijke bewoners in sporthal De Vlijt. Deze mensen zijn half juli gekomen en zullen blijven tot 1 oktober as. Het gaat veelal om moeders met kinderen, die hier opgevangen worden. Voor deze kinderen is gezocht naar een plek waar ze onderwijs kunnen krijgen. Naar school gaan, dat is iets wat elk kind nodig heeft, een plek waar je veilig bent, waar je misschien alvast wat van de taal gaat leren, waar je samen speelt en deelt.

De parochiekern in Zevenhoven heeft in samenspraak met de gemeente de Orangerie beschikbaar gesteld voor deze kinderen.  Er is naarstig gezocht naar een leerkracht voor deze kinderen, zodat ook zij, gelijk met de kinderen op onze eigen basisschool, aan het nieuwe schooljaar kunnen beginnen. Door onderdak te bieden aan dit schoolklasje draagt ook onze parochiekern bij aan een goede opvang van mensen die, om wat voor reden dan ook, een veilige plek zochten en die deze tijdelijk gevonden hebben in Zevenhoven.