Uitstapje naar de Meije.
Vanuit de Remonstrantse kerk te Nieuwkoop werd er een fietstochtje georganiseerd om zaterdag 6 augustus j.l.
We fietsen naar de Onze Lieve Vrouwe Geboorte kerk in de Meije.
Daar kregen we uitleg over de kerk. Pastor Leo Koot vertelde over Maria, de moeder van Jezus. In de Remonstrantse
kerk en protestantse kerk heeft Maria een wat andere plaats in dan in de katholieke kerk. Ik denk dat voor veel mensen
de uitleg van de pastor verhelderend is geweest en wellicht kregen de toehoorder een ander beeld van Maria.
Toen vond er een wel heel bijzondere Mariaviering plaats.
De zang werd door Hans Schoenmakers en Bada Nasour verzorgd.
Bada zong in haar eigen taal het Ave Maria.
Uiteraard klonken daarnaast de welbekende Marialiederen door de kerk.
Buiten bij de Lourdesgrot was nog een korte tekst en sloten we af met het lied: Te Lourd’ op de bergen.
Al met een al een indrukwekkend uitstapje.
Joke van Tol