KOOR ALLEGRO
Na de zomervakantie zijn we weer gestart met onze repetities.
Op donderdagavond vanaf 20.00 uur kunnen we weer uit volle borst zingen.
Wilt u ook meedoen, u bent van harte welkom om eens te komen luisteren en daarna bij ons koor aansluiten.
Gelukkig is onze vaste dirigent weer present!
Toch nog een woord van dank aan de “invallende” dirigenten/pianisten, Hans en Oksana.
Zonder jullie hadden we geen vieringen kunnen opluisteren met onze zang.
Als koor starten we goed na de vakantie met een bbq op 4 september.
Zondag 11 september zullen we om 9.15 als koor weer in de kerk staan.
Daarna zullen hopelijk veel van u de fiets pakken voor de jaarlijkse fietstocht.
Natuurlijk hopen we dat de weergoden ons gunstig gezind zijn.
Joke van Tol