Kinderen in de kerk
De zomervakantie zit er weer op. Er zijn volop plannen gemaakt voor het nieuwe seizoen.
De eerste Kinderwoorddienst is op zondag 18 september tijdens de viering van 11.15 uur. Kinderen vanaf groep 1 van de
basisschool, vanaf 4 jaar, zijn van harte welkom. Deze bijeenkomsten zijn voorbereid voor kinderen die in groep 1 t/m 5
van de basisschool zitten.
We hopen natuurlijk dat heel veel kinderen mee komen doen. 2 oktober is de volgende Kinderwoorddienst, om 9.15 uur
die keer.
De bedoeling is dat we in oktober weer een Gezinsviering hebben.
Werkgroep KinderWoordDienst en Werkgroep GezinsVieringen