De zomer komt er weer aan. Nog een week of wat en de vakantieperiode breekt aan, in die periode is op zaterdag 13 augustus het feest van Maria Tenhemelopneming en vieren dit om 19.00 uur. Het koor begint nu al te repeteren, de boekjes worden gemaakt en de banken worden besteld enz. enz.

U bent natuurlijk ook dit jaar weer van harte welkom om eer te komen brengen aan Maria.
Misschien bent u wel een van de velen die elk jaar terugkomt, vanwege die bijzondere sfeer bij de Lourdesgrot, misschien hebt u het nog wel nooit meegemaakt. Als dit laatste het geval is, kom eens een keer kijken. U zult verrast zijn door de saamhorigheid en de grote getalen van mensen die er elk jaar deze viering bezoeken.

We brengen eer aan Maria u mag dit natuurlijk ook doen, door een boeketje voor haar mee te nemen. Deze bloemen worden tijdens de viering verzameld en bij Maria neergezet.

Graag ontvangen wij u op 13 augustus.