Op vakantie, in binnenland of buitenland, bezoeken we vaak een kerk. We steken een kaarsje op voor de mensen waaraan we denken en/of die we missen. Maar ook om het interieur van de kerk te bezichtigen, iets te voelen van het “heilige” dat aanwezig is, om even stil te zijn en oog en hart te krijgen voor de ruimte waarin gevierd kan worden, ons open te stellen voor God. Ook onze Langeraarse kerk biedt de mogelijkheid aan bezoekers om dit te komen ervaren. Vanaf dinsdag 12 juli tot en met zondag 21 augustus is de kerk elke middag, behalve op maandag, open van 13.30 uur tot 16.00 uur. De kerk is het meer dan waard. Bijvoorbeeld de prachtige piëta (het beeld van de moeder der Smarten) of de doopkapel met zijn schitterende doopvont met zijn opvallende deksel. De handel waarmee het deksel van de doopvont gelicht kan worden is gemaakt in de vorm van een slang. De slang die Adam en Eva heeft verleid in het paradijs. De deksel wordt bekroond door een pelikaan die haar jongen voedt, als teken van Christus die zijn leven geeft. De gebrandschilderde ramen zijn duidelijk zichtbaar en van een bijzondere schoonheid. Bovenin zijn de wapens te zien van o.a. Nederland, het bisdom, de paus, de gemeente Ter Aar. Onder de wapens zijn voorstellingen weergegeven uit het leven van Christus en diverse heiligen. Bijv. de geboorte van het kind Jezus, Jezus als leraar in de Tempel, Jezus stijgt op ten hemel en de nederdaling van de Heilige Geest.

Voorin de kerk staat het beeld van de H. Adrianus, de patroonheilige van de parochie. Dit beeld is gemaakt rond 1750, van wit geschilderd hout. De figuur is gekleed in wapenuitrusting en heeft een aambeeld in zijn handen. Aan zijn voeten ligt een helm in de vorm van een leeuwenkop. Adrianus, een Romeinse hoofdman bekeerde zich bij het zien van de standvastigheid van een aantal christenen die in de gevangenis zaten omwille van hun geloof.

Nieuwsgierig geworden? Kom en neem gerust kinderen/kleinkinderen en vrienden mee. Er zijn altijd een paar gastheren of gastvrouwen aanwezig die u welkom heten en die het mogelijk maken om de kerk open te stellen. Bij voorbaat grote dank voor hun aanwezigheid en enthousiasme.