Vertrouwen
Bedankt voor uw uw donaties tijdens de Vastenactie. u vertrouwt erop dat het geld goed terecht zal komen. Het
totaalbedrag is € 648,86 (collecte € 343,90 Rode dozen € 259,65 en vastendoosjes van de kinderen € 45,31)
Dankzij uw steun kunnen de mensenrechtenadvocaten van Copae het ontwrichten van gemeenschappen tegen gaan
door juridische bijstand te verlenen aan gemeenschapsleiders. Om een proces aan te kunnen durven gaan moeten deze
lokale leiders kiezen uit twee kwaden: je mond houden en met rust worden gelaten, maar dan geef je de grote bedrijven
vrij spel, of opkomen voor de rechten van je gemeenschap. Dan riskeer je intimidatie, bedreigingen ook voor je gezin,
gevangenisstraf of mishandelingen, dus mensen zijn terecht bang. Met de steun van de Vastenactie kunnen de
advocaten meewerken aan een goed leven voor iedereen.
Geloven in een ander. Samen één missie
Ook missionarissen en missionair werkers gaan wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en armoede. Zij zetten zich elke
dag in voor hun kwetsbare medemens. Zelf vragen ze weinig, maar kunnen een steuntje in de rug wél heel goed
gebruiken. Tijdens de Pinksteractie van 28 mei t/m 5 juni wordt aandacht gevraagd voor het missiewerk. Paters,
broeders, fraters en zusters krijgen een bijdrage voor hun ziektekosten, premie voor A.O.W. of vakantiegeld voor een
welverdiend verlof in Nederland . Wilt u hieraan bijdragen tijdens de collecte?
M.O.V. Tineke Uijttewaal