En de boom was niet meer
De storm is aan onze kerk ook niet ongemerkt voorbij gegaan. De grote boom bij de ingang kon zich niet staande houden
en viel met veel geraas om, een lantaarnpaal meesleurend. Gelukkig viel hij niet op de kerk maar op de straat, waar geen
auto’s stonden, geen mensen liepen geen fietsers voorbij kwamen. Gelukkig viel het mee. De brandweer was er snel bij,
want de weg was compleet afgesloten. Ook om de gasleiding naar de pastorie die de boom omhoog had getrokken dicht
te maken. Een dag later, op de zaterdag werd de gasleiding al gerepareerd en de dinsdag er op haalde de gemeente de
boom al weg. De tuingroep had het er druk mee, want het grasveld moest grondig gerestaureerd worden. Hulde aan alle
betrokken vrijwilligers, de gemeente de mensen van het gasbedrijf en de brandweer die allemaal hun beste beentje
hebben voor gezet. Jammer van de boom, maar het had heel anders kunnen aflopen!
Kroniekschrijver