Bericht van Gemeenschap van Kerken
Het is een goede gewoonte om met Pinksteren met alle kerkgenootschappen samen koffie te drinken.
Nadat het de laatste 2 jaren niet door kon gaan, mag en kan het nu weer.
Daarom nodigt Gem. van Kerken u uit om Eerste Pinksterdag, 5 juni na de mis van 9.15 uur, bij elkaar te komen in de
Rank vanaf 10.30 uur tot 12.00 uur.
Er is dan gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
De koffie of thee met wat lekkers staat voor u klaar.
Van harte welkom!!!