De totale opbrengst is geworden:   € 1356,10 !!!

Collectes: € 365,–

 

Verkoop van de viooltjes: €  356,50

          

Paasbroden:  € 462,–

Kaartenverkoop: € 172,60

 

Bedankt namens de bewoners van Guatemala
én de MOV-werkgroep Helma en Agatha

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Opbrengst Vastenactie 2022 voor Guatemala

De MOV-werkgroep startte enthousiast om actie te voeren voor Guatemala, één van de 3 acties welke door de Bisschoppelijke Vastenactie zijn aangedragen. Het centrale thema voor alle drie de projecten was:                                          Je Land is je leven!!

Voor de eerste viering besloten de bisschoppen om éénmalig aandacht te besteden aan de oorlog in Oekraïne: heel begrijpelijk, want deze oorlog werd wel héél dichtbij gestreden en wordt helaas nog steeds gestreden!! Trinette Versluis heeft, dankzij familie in Polen, héél veel geweldig mooie tulpen kunnen verkopen, gekweekt in Polen. De opbrengst ging direct naar Oekraïne.
Ook de MOV-werkgroep heeft m.b.v. medeparochianen vele hartjes gemaakt, welke naar Oekraïense vluchtelingen zijn gegaan, dankzij een creatieve mevrouw die een winkel heeft in Zuidhorn (dichtbij Groningen). Zo wilden wij deze vluchtelingen een ‘hart onder de riem steken’.
De MOV-werkgroep kan écht terugkijken op een mooie opbrengst voor het Vastenactieproject in Guatemala en wel als volgt:

Collectes                   €   365,–
Paasbroden              €   462,–
Viooltjesverkoop      €   356,50
Kaartenverkoop      €   172,60

Totaal                     € 1356,10

Bedankt namens de bewoners van Guatemala
én de MOV-werkgroep Helma en Agatha