• De Facebook pagina van de HH Clara en Franciscus parochiefederatie biedt actuele informatie over vieringen en andere activiteiten en op deze website vindt u een link naar YouTube zodat u de vieringen kunt volgen.
  • Wij bedanken Saskia Versluis dat zij is voorgegaan in het rozenkransgebed in de meimaand “Mariamaand”.
  • Op zondag 19 juni vieren wij Sacramentsdag. De instelling van de eucharistie. Het lichaam van Christus. Wij eten brood en drinken wijn. Het brood verwijst naar het lichaam van Jezus, de wijn naar het bloed dat Jezus offerde omwille van het heil van de mensen. Wees u welkom om 9.15 uur.
  • In deze viering van zondag 19 juni gaan ook 17 kinderen hun Eerste Heilige Communie ontvangen. U bent van harte uitgenodigd.
  • Op zaterdag 25 juni om 19.00 uur zullen in onze kerk een aantal kinderen door onze Bisschop Mgr. H. van der Hende het Heilig Vormsel toegediend krijgen. Door het Vormsel wordt een gedoopte Christen een volwassen lid van de Kerk.
  • De torenkapel is iedere dag geopend. U kunt daar een moment voor uzelf nemen en desgewenst ook een kaarsje aansteken.
  • Een wandeling door het Adrianusbos is genieten!
  • Veel mensen zijn in financiële moeilijkheden geraakt door de hogere kosten van levensonderhoud. In het voorportaal van de kerk staat een bank waar u lang houdbare levensmiddelen kunt deponeren. De voedselbank kan zo mensen in nood helpen.