Hoe bereiken we de mensen die een steuntje van ons kunnen gebruiken en hoe weten mensen ons te bereiken. Deze vragen kwamen regelmatig naar voren tijdens de halfjaarlijkse bijeenkomst van de LWC’s, de lokale werkgroepen caritas. De drie lokale werkgroepen (Nieuwkoop/Noorden, Zevenhoven/Nieuwveen, Langeraar/Aarlanderveen) zijn ontstaan in het fusietraject naar één Parochiële Caritas Instelling binnen de parochie H.Clara.
Zij vormen de ogen en oren binnen de parochiekernen om signalen op te pikken maar ook om verzoeken te beoordelen. Het verder uitbouwen van het netwerk met maatschappelijke organisaties maar ook het onderhouden van contacten in het veld is zeker van belang.
Op deze manier wordt soms een gezin geholpen met wat spullen, krijgen klanten van de voedselbank een extraatje in de afgelopen periode vlak voor Pasen. Soms worden ook mensen verrast met een mooie attentie, als daar een goede reden voor is.
Gezien de huidige situatie met vele Oekraïense vluchtelingen heeft het PCI bestuur extra middelen vrijgemaakt voor het geval er bij de de LWC’s een aanvraag komt om de Oekraïense vluchtelingen in onze regio te ondersteunen.
Als PCI doen we ons werk graag in stilte, maar weet dat we bestaan.

door: PCI H.Clara