Op canvasdoek hebben de vormelingen hun rugzak niet alleen mooi gemaakt maar ook opgeschreven wat voor hen belangrijk is, om op hun reis mee te nemen. Diaken van Aarle ging voor in deze viering met thema: Geroepen worden. En koor De Vrolijk Noot zorgde voor muzikale ondersteuning. Aan het einde van de viering kregen de vormelingen een klein boekje met Bijbelverhalen van de evangelisten mee. Op 25 juni ontvangen Francesca – Bram – Jesse en Dennis met nog 16 andere vormelingen , het Heilig Vormsel door de bisschop.