De begraafplaats kent bijna geen beschikbare plaatsen meer; voor toekomstige begrafenissen moet binnenkort nieuwe capaciteit worden gemaakt. Nu geldt voor alle begraafplaatsen dat ze heel moeilijk kostendekkend te exploiteren zijn. De BCP werkt nu samen met het H. Clara parochiebestuur en het bisdom aan een initiatief om de begraafplaats niet alleen van nieuwe capaciteit te voorzien maar dit zo te doen dat de begraafplaats in de toekomst wél kostendekkend is te exploiteren.

Aangezien de begraafplaats een gemeentelijk monument is, moet hierbij ook de gemeente worden betrokken. Maar ook het waterschap speelt een rol omdat de begraafplaats deels onderdeel is van de waterkering van de ringsloot. Momenteel kunnen we alleen nog maar spreken over een initiatief.
Als dit initiatief door de parochie, bisdom, gemeente en waterschap wordt ondersteund stellen wij u verder op de hoogte.