Op woensdag 2 maart is de veertigdagentijd begonnen. Een periode van bezinning en versobering, die uitmondt in de Goede Week ter voorbereiding op Pasen. De kruisweg is op Goede Vrijdag 15 april om 15.00 uur. Het tijdstip waarop volgens de overlevering Jezus stierf. Biddend en zingend langs de veertien afbeeldingen van de lijdensweg van Christus. Van harte worden ook de kinderen uitgenodigd om de Kruisweg mee te lopen en bloemen neer te leggen bij het kruis.Vrijdag 15 april om 15.00 uur in O.L. Vrouw Geboortekerk van Rijpwetering.

U bent meer dan welkom.
Odrada Duivenvoorden en Tineke van Hoorn