Vrijdag 15 april – Goede Vrijdag 15.00 uur  Kruisweg
Vrijdag 22 april 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Glas
Vrijdag 6 mei 09.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Van Paassen
Vrijdag 20 mei 09.00 uur Woord en Gebed met diaken Van Aarle
Vrijdag 3 juni 09.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Van Paassen