Met deze groepsexpositie willen de exposanten de bezoekers van de Kunstroute Nieuwkoop,
op zaterdag 4, zondag 5 en maandag 6 juni
,
niet alleen de schoonheid van iconen tonen maar de bezoekers, nu met Pinksteren, ook iets van Pinksteren laten meebeleven. 

Een icoon is een portret van Christus, Maria, van Heiligen en Profeten of van taferelen uit het Oud- en Nieuw-Testament. Met name in de Christelijke orthodoxe gemeenschappen zijn iconen dé meest zichtbare uitingsvorm van hun geloof. In woningen van de gelovigen is vaak een plaats ingericht voor iconen. Ook op werkplekken zie je soms kleine icoontjes. Een icoon is voor hen een zichtbare teken van de Christelijke werkelijkheid: Christus, Maria en de heiligen hebben niet alleen daadwerkelijk geleefd, ze zijn ons altijd steeds nabij. Het is gebruikelijk dat iconen niet gesigneerd worden door de kunstenaar. Immers niet de kunstenaar is de schepper van het kunstwerk, maar het is God die die het werk heeft gecreëerd; de kunstenaar is slechts het werktuig.  Er is evenwel geen absoluut verbod op bekendmaking van de kunstenaar. Al in de late middeleeuwen werden Griekse iconen soms wél gesigneerd, maar dan staat er “ door de hand van ….”  of  “van de knecht des Heren ……” met daarachter de naam van de kunstenaar. De kunstenaar kende zijn plaats. 

Louis van Veen en Kees Rietveld zijn leerlingen van Jan Verdonk, in Nederland de meest vooraanstaande schilder van iconen in de Griekse traditie. In 2011 is Kees begonnen met een schildercursus voor iconen in de Griekse traditie. Deze cursus wordt gegeven in de Oranjerie naast de H. Johannes Geboortekerk in Noordeinde.
De cursus bestaat uit 15 lessen van 3 uur waarbij de cursist van een eenvoudig plankje eerst een schilderpaneel maakt die hij/zij vervolgens moet voorzien van een voortekening en bladgoud. Hierna volgt pas het eigenlijke schilderwerk.  Vanwege de steeds groeiende belangstelling voor het icoonschilderen is Louis sinds 2014 aangezocht als de 2de cursusleider.

De cursus wordt in 3 groepen gegeven: maandag- en woensdagavond en op de woensdagmiddag. Inmiddels hebben ca. 60 verschillende cursisten een of meerdere cursussen gevolgd. Op dit moment volgen 21 cursisten de cursus.  Veel cursisten exposeren nu een of meer iconen.