Op Aswoensdag begon de vastentijd van veertig dagen. Al die tijd hebben we ons voorbereid op Pasen. Met Palmpasen brengen jullie een Palmpasenstok mee naar de kerk. Die breng je na de viering bij zieke of eenzame mensen. Dat doen we niet zomaar: jouw palmpaas mag hun vertrouwen geven dat God wéét van hun moeite. Want de Palmpasenstok vertelt ons alles over de laatste week voor de Pasen, de “Goede Week”. De palmpaas vertelt:

Het Kruis herinnert ons aan het lijden van Jezus en dat van zoveel mensen en ook aan onze eigen angst. Het is een teken van Jezus ‘lijden en dood waar we aanstaande vrijdag aan denken, de “Goede Vrijdag”. Maar dat kruis wijst ook op het einde van deze week: op Pasen : Jezus is verrezen uit de dood !

Het Haantje doet ons eraan denken dat de apostel Petrus zo bang was dat hij zei: ‘Ik ken die Jezus niet’. Maar er is nog iets met dat haantje. Het is van brood en dat brood hoort bij aanstaande donderdag, de “Witte Donderdag”. Dan denken we eraan dat Jezus die laatste avond van zijn leven het Paasmaal vierde met zijn vrienden. Hoe Hij het brood in zijn handen nam, het zegende en gaf als zijn Lichaam, teken van zij blijvende aanwezigheid onder ons, ook na zijn dood.
‘Blijf dit doen’, zei Hij ‘om aan Mij te denken’.

De Groene Palmtak roept je op om Jezus ons welkom toe te zwaaien. Taai heeft het de kou van de winter doorstaan, teken van trouw geloof. En het frisse groen wijst ons vooruit, naar de nieuwe dan van Pasen. De palmtak hoort vooral bij vandaag: de zondag van “Palmpasen”.

Jullie Palmpasenstokken zijn klaar. Je hebt ze heel mooi versierd – en bij ‘versiering’ denk je aan feest. Dat is nu ! Blij halen we Jezus die zijn kruis zal dragen binnen in onze kring, want hij is onze Verlosser. Jezus maakt ons vrij en blij. Dat vieren we pas komende zondag, nadat we aan het eind van de Goede Week gewaakt hebben bij zijn graf : Pasen, Verrijzenis!
Vooral de gekleurde paaseitjes wijzen ernaar : het ei, begin van nieuw leven.

Het Nieuwe Leven dat Jezus leeft, en dat ook wij ooit zullen leven, dat vieren wij als et Pasen is. Vijftig dagen lang.