We kunnen mededelen dat er medio maart 2022 een bedrag van € 35.000 is ontvangen. In onze begroting hebben we gerekend met € 42.000. Er is op dit moment dus al circa 80% binnen. En dat vinden we niet verkeerd. Hopelijk komt binnenkort nog meer geld binnen zodat we de raming halen. Of misschien wel iets meer. De kosten lopen door voor het onderhoud van de kerkgebouwen maar ook voor de vieringen, trainingen, opleidingen, workshops en andere activiteiten van onze kerkgemeenschap. Helaas hebben wij ook te maken met inflatiekosten en hogere energieprijzen.

Als u al heeft gegeven hartelijk dank daarvoor. Bent u het vergeten of kwam het even niet uit dan kan het altijd nog. Indien u wat extra’s kan missen, groot of klein bedrag, iedere bijdrage is van harte welkom.

Door: Beheercommissie Parochiekern