De proef met vloerverwarming op een locatie 40 m2 is, als u dit leest, al weer enkele weken gaande. We meten op twee onderdelen: met meetapparatuur op de locatie en elders in de kerk. En de ervaringen van kerkbezoekers, via een eenvoudig en binnen 1 minuut in te vullen evaluatieformulier. De reacties vanuit de kerkbezoekers gedurende de eerste week waren ronduit positief. Met name het gevoel van comfort ( “warme voeten”) springt er uit.

De eerste uitkomsten van de meetapparatuur laten direct al een behoorlijk temperatuurverschil zien tussen de twee meet-locaties. Puntje van aandacht is het hoogteverschil tussen de gewone vloer en de proeflocatie: dat is opletten geblazen, ook al staan er waarschuwingsborden. Op moment van schrijven staan er nog losse stoelen.

Tweede week april zullen de oorspronkelijke kerkbanken weer teruggeplaatst (moeten) worden. Begin mei volgt een evaluatie en vervolgvoorstel voor een plan van aanpak. We hadden twee doelstellingen: comfort voor kerkbezoekers verbeteren. En op termijn de kosten van energie structureel verlagen. Met de huidige energie-ontwikkelingen is een overgang van gas naar elektra (met als belangrijkste bron zonnepanelen) niet eens meer een of- afweging maar wanneer-afweging. En dan is er feitelijk maar één antwoord: zo snel mogelijk.

door: Beheercommissie Parochiekern