De Stille Omgang vieringen in Leimuiden en Langeraar  zijn, evenals vorig jaar, heel bijzonder geweest. In Leimuiden was kapelaan van Paassen celebrant en in Langeraar pastoor Glas met assistentie van diaken van Aarle. De Samenwerkende Genootschappen in de Federatie zagen zich geconfronteerd met het feit dat de omgang in Amsterdam geen doorgang kon vinden, en zo werd besloten om voor de Clara parochie in Langeraar te vieren en voor de Franciscus parochie in Leimuiden.

Na de plechtige Eucharistievieringen was er Eucharistische aanbidding met de uitstelling van het Allerheiligste. In beide vieringen waren er prachtige overwegingen en was er indrukwekkend gezang met aloude liederen zoals het Panis Angelicum, het Tantum Ergo en het Aan U o Koning der eeuwen.

In Langeraar sprak, aan het eind van de Eucharistieviering, de voorzitter van het samenwerkende genootschap. “Zowel landelijk als in de federatie is er grote waardering dat wij met eigen vieringen blijvend aandacht vragen voor de rijke traditie van de Stille Omgang. In het verleden had iedere parochie een genootschap, maar hier zijn er nog maar vier van over. Niemand wil zich hiervoor inzetten, en het zou niet meer van deze tijd zijn. Het tegendeel is waar want de Stille Omgang is een getuigenis van dat wij er nog zijn, dat wij met ons geloof alleen maar stilte nodig hebben om indruk te maken en dat wij een voorbeeld en inspiratie zijn voor en van al die stille tochten die plaatsvinden als er iets ergs gebeurd is.”

Bijzonder was de mededeling dat Gerard van der Ham en Dirk Janmaat van de parochie Zevenhoven al meer dan 50 keer de Stille Omgang gelopen hebben. Pastoor Glas en Diaken van Aarle reikten hierna aan de jubilarissen de zilveren Stille Omgang penning uit. Verder was er voor de jubilarissen het boek “Het Mirakel van Amsterdam” van Charles Caspers en Peter Jan Margry en bloemen.

Na de bijzondere vieringen was er, zoals gebruikelijk na de Stille Omgang, koffie, thee, broodjes en een krentenbol.

De viering is terug te zien op: