“Kunt gij dan niet één uur met Mij waken?” vroeg de Heer (Mat. 26,40). Na de Witte Donderdagavond viering om 19.00 uur in Langeraar is er zoals ieder jaar een wake in Aarlanderveen.

Deze wake begint om 21.00 uur aangezien Kapelaan Van Paassen uit Roelofarendsveen moet komen waar hij in de Wittedonderdag-viering voorgaat.

Onze gedachten staan in dit uur, waarin wij bij de Heer waken, stil bij de lange lijdensweg die Jezus gegaan is voordat hij aan het Kruis genageld werd. Ook in onze tijd zijn er veel mensen die een lange lijdensweg te gaan hebben. Daarbij denken we dit jaar met name aan de mensen in Guatemala en de mensen in, en vluchtelingen uit de Oekraïne.

Laten we vooral deze avond bidden om hoop en kracht en Gods steun in deze moeilijke tijd.

Mede namens de Pastoraatsgroep, Kapelaan van Paassen