Nu ook de Bisschoppen vrijwel alle beperkingen vanwege corona hebben opgeheven, kunnen we bij een Kerkelijke uitvaart weer een avondwake houden.

Vooral in onze dorpen is dit een mooie, warme manier om afscheid te kunnen nemen van een geliefde, dorpsgenoot of parochiaan. Ook kunnen we de familie steunen in hun verdriet van hun dierbare overledenen.

Jarenlang zijn de avondwaken met veel inzet en liefde verzorgd door Jan Houdijk, Marcel Loos en Annie Hoogeveen. Wij zijn hen daar zeer dankbaar voor.

Het afgelopen coronajaar is er hard gewerkt om een nieuwe avondwake groep klaar te stomen voor deze bijzonder mooie taak. Naast hun modules van de Pastorale school hebben zij ook cursus gehad in rouwbegeleiding door Pastor Heleen van de Reep.

De nieuwe avondwake groep bestaat uit vier zéér gemotiveerde mensen, te weten:

Monique Zevenhoven, Piet Visser, Trinette Versluis en Mariska de Roos.

Wij wensen hen veel geestelijke inspiratie, een luisterend oor en wijsheid toe om voor de nabestaanden een liefdevol afscheid te verzorgen.

De Pastoraatgroep