Na vele jaren actief te zijn geweest heb ik eind vorig jaar afscheid genomen van de pastoraatsgroep Nieuwkoop. Deze bijzondere periode werd in februari 2022 afgesloten met een gezellig etentje samen met de leden van de BCP. De pastoraatsgroep en de BCP in Nieuwkoop zijn altijd sterk met elkaar verbonden geweest en werken ook nauw met elkaar samen. Dit heb ik altijd als zeer prettig ervaren en we hebben met elkaar vele mooie activiteiten ondernomen en nieuwe projecten opgezet. Tot mijn grote verrassing kreeg ik die avond de pastoors de Korte ere penning uitgereikt en de bijbehorende oorkonde. Ik was zeer verrast, trots en blij om deze penning te krijgen en vind eigenlijk dat iedere vrijwilliger deze penning verdient en moet krijgen, maar ja dat gaat natuurlijk niet. Als vrijwilliger blijf ik wel actief bij het koffiedrinken na de vieringen van 9.15 uur, graag tot dan.

HARTELIJK DANK !

Wilma de Pater-Woerde