Al twee jaar hebben we geen vrijwilligers dag kunnen organiseren vanwege de Corona. Zo gauw het weer kan gaan we natuurlijk weer iets gezelligs doen. U hoort daar tijdig van.

Elk jaar werd bij die gelegenheid de pastoors de Korte penning uitgereikt aan een vrijwilliger. Dat is dus ook al twee jaar niet gebeurd.

Wat wél al kan is met een klein gezelschap gezellig uit eten gaan. Dat hebben we gedaan met de BCP en de pastoraatgroep, secretariaat en administratie om Wilma de Pater en Irma van Eimeren niet zomaar uit de pastoraatgroep te laten vertrekken. Het was heel gezellig bij de Eerste Aanleg en tijdens het dinertje werden de beide dames in de “bloemetjes” gezet. Ook hebben we de Pastoors de Korte penning mogen uitreiken aan Wilma de Pater die zoveel jaar op verschillende terreinen veel werk heeft verzet. Bij het afscheid uit de pastoraatgroep vonden we het een mooie gelegenheid om haar de penning uit te reiken. Irma heeft voor al haar vrijwilligerswerk al in 2008 de penning gekregen. Beide dames nemen niet van alles afscheid, dus we zullen ze nog vaak tegenkomen bij ander vrijwilligerswerk. Wilma en Irma ook vanaf deze plaats heel hartelijk dank voor al die jaren dat door ons zeer gewaardeerde werk in de pastoraatgroep te hebben gedaan.

BCP en PG