De dag waarop we denken aan Jezus die aan het kruis stierf.

Op deze dag, 15 april. is de kerk open van 12 uur tot 17 uur voor aanbidding in de zijkapel waar de ciborie met hosties staat. Het priesterkoor is leeg en in het geopende tabernakel staat alleen het Goede Vrijdag kruis. Een kruis zonder corpus maar met verschillende symbolen van het lijden van Christus.

’s-Middags vertellen we om 15.00 uur het verhaal van Goede Vrijdag speciaal voor de kinderen. En…. hierbij is iedereen van harte welkom.

We vragen iedereen die komt een bloem mee te brengen om bij het kruis te leggen.

BCP, PG en werkgroep gezinsvieringen