Op vrijdag 11 maart was het bijzonder gezellig in het Parochiehuis. Voor het eerst sinds november vorig jaar kon er weer geklaverjast worden. Maar liefst 36 kaarters waren op deze 4e klaverjasavond van dit seizoen afgekomen. Ook dit keer zagen we diverse nieuwe gezichten. Bijzonder leuk dat u ons weet te vinden! Na 3 potjes kaarten werd de Top 5 van de avond in het zonnetje gezet. Fred Thijssen sloot voor de 2e keer dit seizoen de avond als winnaar af, ditmaal met een score van 6.010 punten. Nummer 2 werd Leo met 5.393 punten; 3e werd Wil met 5.259 punten. Nummer 4 was Leo (5.232 punten) en nummer 5 werd Ben met 5.157 punten. Na het kaarten was de traditionele verloting, waardoor nog meer kaarters met prijzen naar huis gingen.

Activiteiten Comité