Maar liefst 370 miljoen mensen horen tot een inheems volk. Zij bewonen meer dan 20% van het aardoppervlak en vaak wonen ze al generaties lang op de gronden van hun voorouders. Toch worden hun rechten vaak met voeten getreden als het gebied waar ze wonen wordt opgeëist door grote bedrijven of overheden. Vastenactie 2022 staat daarom in het teken van landrechten.

De wereldvoedselmarkt, de energiebehoefte van zich ontwikkelende economieën en de vraag naar grondstoffen voor bijvoorbeeld elektronica eisen veel ruimte en grondstoffen op. En die worden vaak gevonden in nog min of meer ongerepte natuurgebieden. Daarbij wegen meestal economische belangen van overheden en grote bedrijven zwaarder dan de rechten van de mensen die er wonen; die worden niet zelden met geweld beroofd van hun huizen en hun land; dus van hun thuis, hun identiteit en hun levensonderhoud.

Wat doet Vastenactie in 2022?
Vastenactie zet drie projecten extra in de schijnwerpers:
In Brazilië staan kleine boeren voor verschillende uitdagingen; velen kunnen ieder moment verdreven worden. Vastenactie biedt 60 families ondersteuning: ze ontvangen kassen, bassins voor wateropvang, gereedschap, zaaigoed, maar ook training en begeleiding.
In Libanon leven 884.000 Syrische vluchtelingen in kampen. Vastenactie steunt 250 gezinnen in tentenkampen in de Bekaa-vallei bij het opbouwen van een beter, menswaardig bestaan.
In Guatemala komt Vastenactie op voor drie Maya-gemeenschappen waar in de voor hen belangrijke rivier waterkrachtcentrales gebouwd gaan worden. Gevolg is: beperkt toegang tot water en kostbare landbouwgrond dat verdwijnt. De komst van mijnbouwbedrijven, elektriciteitscentrales en monoculturen is voor hen een grote bedreiging. De lokale partner van Vastenactie steunt deze Maya-gemeenschappen, zodat zij zelf gemotiveerd worden om op te komen voor hun landrechten én hoe ze die kunnen verdedigen.

Wanneer u wilt doneren voor deze Vastenactie, zodat de inheemse bevolking kan rekenen op juridische steun, scan dan deze QR-code:
Of maak een bedrag over op IBAN NL21 INGB 000 000 5850, t.n.v. www.vastenactie.nl.

Vanzelfsprekend hopen we u tijdens de zondagsvieringen gedurende de Veertigdagentijd persoonlijk te ontmoeten. U mag weten dat alle donaties voor deze drie projecten gelijk verdeeld worden door de organisatie Vastenactie. Welke activiteiten binnen uw parochiekern voor deze Vastenactie gehouden zullen worden, kunt u lezen bij uw eigen pagina in het blad Samenstromen. Of op de eigen pagina van uw kerk op de website www.rkgroenehart.nl.