Agenda

Zondag 27-02 11:15 Eucharistieviering

Dinsdag 01-03 09:00 Eucharistieviering

Woensdag 02-03 19:00 Aswoensdag

Zaterdag 05-03 19:00 Gebedsviering

Dinsdag 08-03 19:30 Vergadering

Pastoraatsgroep

Zaterdag 12-03 11:00 Ziekenzalving

Zevenhoven

Zondag 13-03 09:15 Eucharistieviering

Vrijwilligers

Er zijn ruim 100 vrijwilligers die elke week hun steentje bijdragen aan de parochiekern H. Nicolaas.

U kent vast het gezegde:

“Vele handen maken licht werk”

In de afgelopen 2 jaren zijn veel van onze vrijwilligers voorzichtig geweest vanwege de zorg om Corona.

Tja en in die tijd zijn we allemaal ook 2 jaar ouder geworden; daarmee haken er door gezondheid en verhuizing soms mensen af.

Daarom zoeken wij altijd nieuwe en jongere parochianen die ook een keer de handen uit de mouwen willen steken. Dat hoeft niet per se elke week te zijn, maar kan ook een keer in de maand.

Wilt u of kent U iemand die interesse zou hebben om ons te helpen om een levendige en gastvrije parochiekern in Nieuwveen te blijven neem dan contact op met iemand van de beheercommissie of het secretariaat.

Voor de tuingroep kunt u ook op donderdagmorgen langs komen een

kopje koffie meedrinken en met deze vrijwilligers spreken en waarom het zo leuk werk is.

Actie Kerkbalans

Eind vorige maand is de actie Kerkbalans weer gestart met het motto: “Geef vandaag voor de kerk van morgen”.

Door de vrijwilligers die de Samenstromen elke maand bij u brengt doen is ook een persoonlijke brief bij u in de bus gedaan.

Vele parochianen hebben inmiddels al een bijdrage overgemaakt en we zijn al op de helft (52%) van ons streefbedrag van EUR 32.000. Dank aan de parochianen die reeds hebben betaald!

Van de ruim 900 brieven is van meer dan 180 parochianen een bijdrage ontvangen (19%).

Aan wie dat nog niet een bijdrage heeft overgemaakt: Denkt u nog aan ons, we hebben u bijdrage echt nodig om onze parochiekern draaiende te kunnen houden.