Naar een beter binnenklimaat  tijdens de diensten

Waarom? 
We willen kijken of het mogelijk is het comfort ( klimaat, temperatuur)  specifiek tijdens diensten te verbeteren. 
Het doel van die proef is informatie verzamelen over de effecten van een lokale vloerverwarming. 

Wanneer?
De aanleg van de proeflocatie vindt plaats in de week van maandag 21 t/m vrijdag 25 februari.  Als u dit leest zijn we dus al begonnen met de aanleg.  

Wat?
 In die genoemde week wordt een proeflocatie ingericht:  de voorste 5 banken van het middenschip worden verwijderd, de proefvloer aangelegd en de banken weer teruggeplaatst.  

Hoe lang?
De proef duurt in principe 2 maanden. In die tijd verzamelen wij informatie over temperaturen enz. En zullen wij bezoekers van de diensten vragen naar hun ervaringen. Daartoe liggen er formulieren achter in de kerk. Invullen kost u niet meer dan 1 minuut.  

Maar: 
Voor het krijgen van voldoende informatie is het natuurlijk wel zo handig áls er kerkgangers zijn die daadwerkelijk voor in de kerk plaatsnemen.

Vragen?
Heeft u vragen?  Stel ze gerust!  Stuur een mail naar:  bcp_langeraar@rkgroenehart.nl en wij reageren z.s.m.

De Beheercommissie