Naar een beter binnenklimaat  tijdens de vieringen

Waarom? We willen kijken of het mogelijk is het comfort ( klimaat, temperatuur)  specifiek tijdens vieringen te verbeteren.
Het doel van die proef is informatie verzamelen over de effecten van een lokale vloerverwarming.
Wanneer? De aanleg van de proeflocatie vindt plaats in de week van maandag 21 t/m vrijdag 25 februari.
Wat? In die genoemde week wordt een proeflocatie ingericht:  de voorste vijf banken van het middenschip worden verwijderd, de proefvloer aangelegd en de banken weer teruggeplaatst.
Hoe lang? De proef duurt in principe twee maanden.
In die tijd verzamelen wij informatie over temperaturen enz. En zullen wij bezoekers van de vieringen vragen naar hun ervaringen. Daartoe liggen er formulieren achter in de kerk. Invullen kost u niet meer dan 1 minuut.
Maar: Voor het krijgen van voldoende informatie is het natuurlijk wel zo handig áls er kerkgangers zijn die daadwerkelijk voor in de kerk plaatsnemen…;-)
Vragen? Heeft u vragen? Stel ze gerust!
Stuur een mail naar:  bcp_langeraar@rkgroenehart.nl en wij reageren z.s.m.

De Beheercommissie van de parochiekern Langeraar