Achter in het kerkportaal staan altijd plastic kratten klaar waarin u houdbare producten kunt deponeren voor de voedselbank. Het is een goede gewoonte van onze parochianen om altijd iets mee te nemen voor de voedselbank als er een eredienst wordt bezocht.

Hiermee geeft u uiting aan uw geloof, want Jezus heeft het ons zo voorgedaan. Hij zei: “Houdt van je naaste als van jezelf. Alles wat je doet voor de minsten onder ons heb je voor mij gedaan”. Daarom hier nog eens aandacht voor deze inzameling. Als we allemaal meedoen ontstaat er een wonderbare vermenigvuldiging. Net als bij de vijf broden en twee vissen. Alleen lang houdbare producten zijn welkom. Indien mogelijk worden de gaven tijdens de viering naar voren gebracht en gezegend.

Ed Koeleman, PG-lid Diaconie