Zoals u misschien hebt meegekregen is er afgelopen najaar een Stuurgroep opgericht die het Pastorale Team ondersteunt in het realiseren van de Missionaire Parochie. Het doel is om mensen leerlingen van Jezus te maken. Om de mensen actief te laten worden in het uitdragen van hun geloof.

Om op die manier een nieuw elan te krijgen in de kerk en de ontkerkelijking te keren. Het is een uitdagende opdracht. Een belangrijk speerpunt hierin is Gastvrijheid. Bij alle kerklocaties in onze federatie wordt werk gemaakt van dit thema. Zo zijn er door het Pastorale Team acht punten benoemd waarmee we aan de slag kunnen. Allereerst het oprichten van een gastvrijheidsgroep. Dit zijn de mensen die u achter in de kerk begroeten wanneer u binnenkomt en wanneer u weer naar buiten gaat. Elke gastheer en gastvrouw zal binnenkort een persoonlijke badge dragen, zodat ze goed herkenbaar zijn. We gaan alle kerkgangers persoonlijker welkom heten, want iedere aanwezige moet zich welkom weten en voelen. Tijdens koffie/thee momenten willen we themakaartjes aanbieden, waarmee een inhoudelijk gesprek over het geloof op gang kan komen. Het kerkportaal willen we zichtbaar open en meer uitnodigend maken. We willen inhoudelijke teksten meegeven voor thuis, zodat u zich nog eens kunt herbezinnen op wat u tijdens de kerkdienst hebt gehoord. En tenslotte is het de bedoeling dat er eens per maand na de viering van 11:15 uur een lunch wordt aangeboden. Voor het verzorgen van dit laatste onderdeel zijn we als Pastoraatsgroep op zoek naar vrijwilligers. Mocht u denken: Dat is iets voor mij ! Geef dit dan aan bij een van de leden van de PG. Dan kunnen we wellicht binnenkort gaan starten met dit nieuwe initiatief.

Ed Koeleman, PG en Lid Stuurgroep Missionaire Parochie