• Op de woensdagen in de 40-dagentijd is de kerk open van 12.00 uur tot 13.00 uur voor stilte en aanbidding.
  • Vanwege de corona perikelen gaat de “Stille Omgang” dit jaar in Amsterdam niet door. Om het Mirakel van Amsterdam toch te vieren, vindt op zaterdag 19 maart om 17.00 uur in onze kerk een eucharistieviering plaats met daarna een plechtig lof.
  • Op woensdag 23 maart om 19.00 uur wordt in de kerk het feest van “Maria Boodschap” gevierd. Op deze dag herdenken christenen het bezoek van de engel Gabriël aan Maria. Dit is de aankondiging van de geboorte van Jezus aan Maria.
  • De bijdrage voor de vastenactie wordt besteed aan het project “landrechten”. De diepe verbondenheid van inheemse volken met hun land. Informatie hierover leest u elders in dit blad.
  • Op dinsdag 5 april vindt in onze kerk om 19.30 uur de gebedsviering van Barmhartigheid plaats. Het Pastoraal team zal hierbij aanwezig zijn. U bent van harte welkom!
  • De pastoraatgroep wenst u een goede voorbereiding op het Paasfeest.