Eerder heeft u van ons een brief ontvangen en een folder over de Kerkbalans 2022. De opzet van de folder was nieuw en meer gericht op onze eigen parochie. Uit de reacties hebben we kunnen opmaken dat deze nieuwe opzet door u wordt gewaardeerd. Wij zijn erg blij met deze positieve reacties. Heeft u desondanks toch nog vragen, opmerkingen of suggesties stuur dan een mail naar: bcp_langeraar@rkgroenehart.nl. Inmiddels hebben wij de eerste vrijwillige bijdragen al ontvangen. Iedere dag komen er weer nieuwe bedragen binnen.

In de folder hebben wij al aangegeven hoe belangrijk uw bijdrage is voor onze kerkgemeenschap. Bedankt als u al een bijdrage heeft overgemaakt.. En als u dat nog niet heeft gedaan willen wij u vragen “vergeet uw kerkgemeenschap niet”.

BeheerCommissie Parochiekern