Ook dit jaar wil ik regelmatig schrijven over de voortgang van de Actie Kerkbalans. Al twijfel ik wel eens of ik u er niet mee vermoei. Het is echter zó belangrijk steeds weer uw aandacht te vragen voor uw bijdragen dat ik het niet zal laten. De Actie Kerkbalans is de belangrijkste bron van inkomsten voor de parochie. Zeker in de afgelopen twee jaar waarin de collecteopbrengst sterk is gedaald doordat er minder mensen naar de viering mochten komen. Maar ook door bijvoorbeeld de lage rentestand waardoor ons spaargeld niets meer oplevert.

Na de start is er in januari al bijna € 18.000,00 overgemaakt. Wij zijn u dankbaar.

John van Velzen, secretaris BCP Emanuel