In deze tijd van individualisering is het moeilijk om aan deze 3 S-en te werken. Speelt God nog een dagelijkse rol in ons leven? Geen tijd of ruimte over? Kun je je naaste lief hebben. Niet iedereen krijgt dezelfde kansen in de wereld.

Misschien moeten we een stapje terug doen en ruimte maken voor een ander.

Dagelijks vinden er gebeurtenissen plaats die mensen dwingen te vertrekken van hun veilige plek. Klimaatveranderingen of omdat er in hun omgeving waardevolle stoffen te delven zijn voor bijvoorbeeld computerchips of mobiele telefoons, diamanten  of door de wereldvoedselmarkt, die enorme ontbossing veroorzaakt voor palmolie-, koffie- en sojaplantages of aan de grote weides waar koeien worden gehouden. Ook wordt (heilig) water afgepakt om bijvoorbeeld waterkrachtcentrales te bouwen om plantages, weides of landbouwgrond te irrigeren. De lokale bevolking heeft dan niet of nauwelijks toegang tot de watervoorziening om voedsel te kunnen verbouwen. Daarmee staat de voedselzekerheid van miljoenen mensen onder druk.

Een eerlijke verdeling van welvaart en beschikbare bronnen, daar wil Vastenactie aan werken. En daar kunt u ook aan meewerken. Natuurlijk door te doneren aan de campagne Je land is je leven, maar u kunt ook op andere manieren bijdragen aan een waardig bestaan voor iedereen. Door soberder te leven bijvoorbeeld door budgetteren, bewust nadenken over internet aankopen, cv lager, korter douchen of kluscheque’s als cadeau geven. Niet alleen bespaart u daarmee geld, maar u legt ook minder beslag op kostbare hulpbronnen, als water, elektriciteit en gas. Daarmee werkt u gewoon thuis mee aan een rechtvaardige verdeling van welvaart over alle mensen.

NL21 INGB 0000 005850 t.n.v. Vastenactie Den Haag

MOV