Graag nodigen wij u, namens de Gemeenschap van Kerken, uit om de Avondgebeden in de 40 dagentijd bij te wonen. Deze vieringen, op weg naar Pasen, worden gehouden in de Hervormde kerk aan het Reghthuysplein.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn deze bij te wonen, dan kunt u ook de uitzendingen ervan volgen via www.kerkdienstgemist.nl

Het thema is dit jaar: ‘Alles komt goed?!’. Met dit thema kijken we hoopvol naar de toekomst. Tegelijk zien we het als een oproep om op te staan en bij te dragen aan een wereld waarin het beter zal worden. De zeven werken van barmhartigheid mogen ons hierbij leiden. Zie Mattheús 25: 35-36.

Deze oecumenische Avondgebeden zijn op de volgende 4 woensdagavonden, aanvang 19.30 uur:  16 maart, 23 maart, 30 maart en 6 april. We houden ons aan de dan geldende corona-regels. U bent van harte welkom!

De Gemeenschap van Kerken Nieuwkoop