Eind januari heeft u de folder voor de Actie Kerkbalans 2022 in de brievenbus gekregen.

Deze folder is gemaakt met de hulp van vele vrijwilligers en heeft een lange weg afgelegd.

In augustus vorig jaar bezocht ik een parochie-bijeenkomst voor de leden van de werkgroepen Actie Kerkbalans. We wisselden voorbeelden uit over hoe een aansprekende folder eruit kan zien. Met een aantal ideeën ben ik aan de slag gegaan. Zes werkgroepen waren bereid om een stukje tekst aan te leveren over wat zij in onze parochiekern doen en hoe de Actie Kerkbalans hen daarbij helpt. De brief van Pastoor Glas en informatie over de begroting van 2022 maakten de folder compleet.

De medewerkers van ons secretariaat hebben in de week na Kerstmis de folder vermenigvuldigd. 4.000 A4-tjes zijn met de hand (!) gevouwen voor de 2.000 folders die nodig waren. Ondertussen was Ton van der Tier bezig uit de ledenadministratie adresstickers te printen. Voor het stickeren van de enveloppen en het insteken van de folders in de enveloppen had ik een aantal vrijwilligers benaderd die bereid waren om dit in de eerste week van januari, gedwongen door Corona, thuis te doen. Door de vertraging in de aanlevering van enveloppen en Corona, moest ik op het laatste moment een beroep doen op een aantal extra vrijwilligers. Uiteindelijk zijn de tasjes met enveloppen op tijd afgeleverd bij de wijkcontactpersonen en een paar andere vrijwilligers voor de huis-aan-huis bezorging.

Het is mooi om te zien dat met de medewerking van velen er veel mogelijk is. Ik bedank de vrijwilligers die mee hebben geholpen. Voor degenen die ook wilden meehelpen maar niet konden, hoop ik dat wij volgend jaar het werk weer gewoon op een zaterdagmorgen op de pastorie kunnen doen.

Charl van Veen