Update: 27 januari 2022

De Nederlands bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen. Het maximum aantal gelovigen dat aan een viering kan deelnemen wordt weer bepaald door de grootte van het kerkgebouw (zgn. anderhalve meter capaciteit). Ook vieringen ’s avonds zijn weer mogelijk.

Lees HIER het bericht van de bisschoppen.

De belangrijkste versoepelingen zijn:

Aanwezigen
Het maximaal aantal aanwezigen bij een viering is gelijk aan het aantal personen dat maximaal op anderhalve meter van elkaar in de desbetreffende kerk kan samenkomen.
Vooraf reserveren is verplicht voor vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door meer personen dan de anderhalve meter capaciteit van het kerkgebouw toelaat.

Bijeenkomsten
Naast vieringen zijn – met inachtneming van alle basismaatregelen – ook andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals catechesebijeenkomsten en vergaderingen, ’s avonds tot 22.00 uur weer mogelijk.

Zingen
Samenzang is toegestaan en koren mogen weer repeteren en zingen tijdens vieringen, mits er goed geventileerd wordt, de zangers onderling anderhalve meter afstand houden en in zigzagopstelling staan.
Voor koorrepetities buiten een kerkgebouw gelden bovendien de regels van de rijksoverheid, o.a. met betrekking tot het verplichte coronatoegangsbewijs voor zangers van 18 jaar en ouder.

Basismaatregelen
Alle basismaatregelen op het gebied van gezondheid blijven gelden:
– thuisblijven bij klachten;
– handhaving van alle anderhalvemeter-maatregelen;
– gastheer/-vrouw bij de ingang van de kerk;
– verplicht dragen van een mondkapje bij betreden van en verplaatsen in het kerkgebouw en in andere binnenruimtes;
– ontsmetten bij betreden van het kerkgebouw;
– looplijnen en vaste plaatsen in de kerk;
– geen collectes tijdens de viering (wel een mandje of QR-code bij de uitgang);
– volgen van voorgeschreven ventilatiemaatregelen;