Beter laat dan nooit:
Vanuit de pastoraatgroep wensen wij u een zalig, gelukkig en gezond 2022.

Even een korte terugblik:
Het bezoek van Sinterklaas aan de kerk in Nieuwveen was zoals vanouds een groot succes
Er was voor iedereen een cadeau en wat lekkers, zodat allen bepakt en bezakt naar huis gingen.  We vonden het fijn dat de goedheiligman ondanks corona het toch nog aandurfde om ons te bezoeken, tot vreugde van groot en  klein.

Kerst:
Eerste Kerstdag was er een Eucharistieviering om 09.15 uur in Zevenhoven en pastoor Glas ging voor, het Caecilia koor verzorgde de prachtige zang, ondanks dat er maar 4 mensen mochten zingen.  Datzelfde geldt voor het Canta Libre koor dat in Nieuwveen zong om 11.15 uur, toen Kapelaan van Paassen voorging

Oud en Nieuw:
Vanwege weer een lockdown, konden we het oudejaar niet uitluiden  om 19.00 uur in Zevenhoven met glühwein, oliebollen en appelflappen. Hopelijk dit jaar wel, en waar,  in Zevenhoven of Nieuwveen dat zien we nog wel.

De werkgroep Federactie heeft in januari een inzamelingsactie voor de voedselbank van Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn gehouden.

Vanwege de pandemie is er al enkele jaren geen Kinderzegen en Ziekenzalving  gegeven. Omdat wij moeten plannen, gaan we er toch maar vanuit dat het dit jaar wel door mag gaan. De Kinderzegen staat gepland op zaterdag 5 februari om 11.30 uur in de kerk van Nieuwveen. De ouders/verzorgers hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen.

De gemeenschappelijke  Ziekenzalvingviering  van Nieuwveen en Zevenhoven zal plaatsvinden op zaterdag 12 maart om 11.00 uur in de kerk van Zevenhoven.
De Ziekenzalving is één van de 7 sacramenten en is het sacrament van bemoediging. Dit  wordt toegediend door pastoor Glas en diaken van Aarle en de pastoraatgroep zal aanwezig zijn. Parochianen vanaf 80 jaar ontvangen automatisch een uitnodiging. Mocht u jonger zijn en behoefte hebben om dit sacrament te ontvangen dat kunt u dit kenbaar maken bij het secretariaat van uw kern of bij Miranda Voorend   (0615168264) of bij Marian Berkhout   ( 0625143571).

Vanaf half februari staat er achter in de kerk een mand, waarin u uw oude palmtakje kunt inleveren.  Het palmtakje wordt verbrand en de as wordt gebruikt om u te tekenen voor de Veertigdagendagentijd.
In de volgende Samenstromen vindt u een flyer over alle activiteiten die in de Veertigdagen plaats zullen vinden.

Namens de pastoraatsgroep Nieuwveen/Zevenhoven

Miranda Voorend en Marian Berkhout.