We schreven er vorig jaar al eens over, onze Lourdesgrot. De mensen die ’s zomers lekker een fietstochtje maken, een kaarsje komen aansteken bij Maria en even op een bankje zomaar wat gaan zitten mijmeren, zal het niet opgevallen zijn. Kom je echter in de nattere seizoenen naar onze Lourdesgrot, zie je dat het binnen maar een natte, vieze bedoening is. Water drupt naar beneden, op de grond en in de kaarsenbakken. Kortom, het ziet er maar triest uit. Onderhoud is hard nodig. Niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat het al decennia lang geleden is dat er groot onderhoud aan de grot gepleegd is.

De BCP zette alles in werking om dit te realiseren: offertes aanvragen, bisschoppelijke machtiging aanvragen bij het bisdom en kijken of er via verschillende kanalen subsidie voor aangevraagd kon worden. Toen wij vorig jaar juli hierover berichtten in de Samenstromen, kwamen er al gelijk reacties van mensen die wel een financiële bijdrage over hadden voor de reparatie van de grot.
Het ondenkbare gebeurde: binnen de kortste keren was het benodigde bedrag, ruim € 20.000, binnen.  Er is geen subsidie-aanvraag voor nodig geweest. Velen doneerden, sommigen echt grote bedragen. Mensen van binnen en van buiten onze eigen parochiekern gaven met gulle hand.

Onze grote dank gaat uit naar de donateurs die, na slechts één bericht in de Samenstromen, hun betrokkenheid lieten zien met onze kerkgemeenschap en Maria in het bijzonder. De bisschoppelijke machtiging werd afgegeven; het bisdom ziet onze Lourdesgrot ook graag behouden blijven. Het werk kan aanbesteed gaan worden Er is een in natuursteen gespecialiseerde aannemer gevonden die het werk gaat uitvoeren, “Meesters in..” uit Tienhoven.
Vanwege de kans op nachtvorst zullen de werkzaamheden op zijn vroegst in maart starten, maar we weten zeker: misschien al in de meimaand, maar op 15 augustus, het feest van Maria Tenhemelopneming, zal alles er weer tiptop bijliggen.

Nogmaals, hartelijk dank voor uw gaven. Wat zijn wij blij met zoveel betrokkenheid!