In de Adventstijd hebben we een actie gehouden voor een project in El Salvador: extra zorg voor kinderen in plattelandsgemeente Guerrilla. Dit is een gebied met weinig mogelijkheden, hoge werkloosheid en grote armoede. In de bekende melkbus bij de uitgang van de kerk is in totaal € 757,30 gedoneerd. Hiermee kan in het ziekenhuis veel gedaan worden voor medische zorg – vooral aan zwangere vrouwen, jonge kinderen en voorlichting.

Veel dank van de mensen uit Guerrilla voor uw gulle gaven.

M.O.V. Gerard van den Ham en Jan Koot